1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

 

1.1. Organizatorul Concursului este Teonic SRL cu sediul in str. Gib Mihăescu, nr. 22, Râmnicu Vâlcea înmatriculată în Registrul comerțului sub nr. J38/289/1998, având cod unic de înregistrare RO10714902

 

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

 

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. 

 

 

 1. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 08 decembrie 2022 - 28 februarie 2023, pe site-ul feroshop.ro

 

 

 1. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

 

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.

 

3.3. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

 

3.4. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

 

3.5. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale sau transmite materiale pentru care nu deține dreptul de autor. 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

4.1. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

 

4.2. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului. 

 

 

 1. MECANISMUL CONCURSULUI 

5.1. Concursul se va desfășura pe site-ul feroshop.ro

 

5.2. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 05 decembrie 2022 - 28 februarie 2023, astfel:

 • Pasul 1: Realizează un video în care folosești un produs achiziționat de pe feroshop.ro
 • Pasul 2: Completează datele tale și încarcă videoclipul în formularul de pe site, https://www.feroshop.ro/info/concurs

 

5.3. Organizatorul își rezerva dreptul de a modera, edita și/sau elimina din concurs orice tip conținut ilegal, cu conotații obscene, defăimătoare, rasiste, xenofobe, politice, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator sau față de orice altă persoană fizică sau juridică, și comentarii cu conținut postat în scopul vânzării anumitor produse sau care promovează alte concursuri, mărci.

 

5.4. Prin înscrierea la concurs, participanții sunt de acord ca videoclipurile încărcate să fie folosite de Teonic SRL pe site-ul propriu sau pe rețelele sociale.

 

 1. PREMIILE CONCURSULUI 

6.1. Participanții pot câștiga unul dintre cele două premii:

 • 1x Voucher ro în valoare de 2000 de lei
 • 10x Echer reglabil Kreg® Multi-Mark

 

6.2. Valoarea totală a premiilor este de 2949.9 lei. 1. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI 

7.1. Câștigătorii vor fi desemnați aleatoriu, prin random.org, dintre participanții care au respectat mecanismul complet al concursului. 

 

7.2. Se vor extrage 11 câștigători și 11 rezerve. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. 

 

 1. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI 

8.1. Câștigătorilor concursului li se va aduce la cunoștință rezultatul prin afișarea numelui pe pagina feroshop.ro de pe Facebook și prin contactarea directă telefonic, pe numărul de telefon pe care participanții l-au folosit la înscriere. În cazul în care câștigătorul nu confirmă în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator prin mesaj privat, premiul va merge către prima rezervă. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el. 


8.2. Validarea câștigătorilor se face prin verificare dacă produsele utilizate în video publicat sunt achiziționate de câștigător anterior încărcării videoclipului. În cazul în care produsele nu apar în istoricul persoanei care a încărcat videoclipul, premiul va merge către prima rezervă.

 

8.3. Premiul va fi acordat câștigătorului în termen de 20 (douăzeci) de zile de la validare. Organizatorul este exonerat de orice răspundere cu privire la transmiterea de către câștigător a unei adrese de livrare greșită. 

 

8.4. Predarea premiului se va face în baza unui proces verbal valabil încheiat intre câștigător și organizator. 1. DREPTURI DE AUTOR 

9.1. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea că urmare a încărcării unui videoclip fără drepturi de autor sau cu conținut inadecvat.

 

9.2. Participantul oferă Teonic SRL toate drepturile asupra videoclipurilor încărcate în concurs. 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

10.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 28 februarie, ora 23.59 și poate înceta înainte de termen cu anunțarea în prealabil pe pagina feroshop.ro de pe Facebook și pe pagina de concurs https://www.feroshop.ro/info/concurs 1. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

11.1. Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe https://www.feroshop.ro/info/regulament-concurs


11.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.feroshop.ro/info/regulament-concurs